PARTY PLATTER #001

$116.00

Description

2x California. 2x Sweet Potato W/ Cream Cheese. 2x Tempera String Bean. 2x Futo. 36pc Sashimi